Sillfrämjandet logga
Sillfrämjandets officiella nätplats
Grattis till världens bästa besökVälkommen till Sillfrämjandet, här finner du även  nyheter

Förklaringen till Sillfrämjandets Existen
Sillprofeten - Myt eller verklighet?
En söt guide till att mästra det silly lingot

Hoppa direkt till SillaGillet, Sillfrämjandets forum

Några av de recept sillprofeten nedtecknat

BKmackan, den största av kulinariska erfarenheter
Sillstuvad potatis, En rätt som subtilt kan serveras till mer profana födoämnen
Sillasnappen, Ett utmärkt verktyg för att skapa gamman på silly taberas

Allt om Sillfrämjandets husband, Sillprofeterna

En virtuell rockola som sprudlar av Sillprofeternas silly music
Sillprofeternas sillysong poesi och putslustigheter

Instruktioner över hur man kontaktar Sillfrämjandet


Necessära länkar man prompt inte kan vara utan

Sillfrämjandets parleur B

BK
substituerande substantiv.

1, Se BKmackan
2, Allmänt tillrop
för att påkalla Sillfrämjandets styrman uppmärksamhet, synonymt med BKJanne
3, profant kort för bastkjol, ej begagnat i verbala utbyten i SF

BK- hälsningsfrasen
motoriskt ave .

Se Get Silly! (fig. 1)

BKmackan
Best. BK-Mackan, Pluralis BK-Mackorna/mackapärerna

Den kanske alltför välavvägda, paradisiskt välsmakande smoergaussen som enade BK i deras evangeliska kamp. Dess påfallande symbiotiska struktur af top high quality ingredients är ingalunda frambesvärjda på måfå, utan receptbelagda och promulgerade af Sillprofeten för ack så länge sedan.
Instruktionerna till BK:n var f.ö. en del af de hemligheter som upptäcktes i kistfyndet från Märjamaa, Estland.
Se fig. 4a

Bordläggandet
Rituellt substantivum

Sakrament inom Sillfrämjandet som framförallt utförs under SillyCons, gesälla invigningstaberas eller på eget bevåg närhelst man söker lite helighet.
Så här går det till: Strax innan sillaförtäring skall stunda sitter sillgesäll vid matbordet hållandes i glaseriet, med stadig hand, i sitt knä väl skymd från medätenärer. På signal från styrman utbrister ritens deltagare i kör "Härmed bordlägger jag sillen!", varpå gesäller under långsam men distinkt rörelse för och ställer glaseriet på bordet vid den drejade skålens bortre sida. Härpå följer några sekunders tyst kontemplation innan styrman förkunnar "Å Sillprofetens vägnar intar vi nu sillen".

Burkeri
synonym

Har i det närmsta lika betydelse som glaseri med skillnaden att kärlet ej tvunget är skapat af glas. Se glaseri.Välj begynnelsebokstav för att studera/ slå upp ord i det silly språket.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö