Sillfrämjandet logga
Sillfrämjandets officiella nätplats
Grattis till världens bästa besökVälkommen till Sillfrämjandet, här finner du även  nyheter

Förklaringen till Sillfrämjandets Existen
Sillprofeten - Myt eller verklighet?
En söt guide till att mästra det silly lingot

Hoppa direkt till SillaGillet, Sillfrämjandets forum

Några av de recept sillprofeten nedtecknat

BKmackan, den största av kulinariska erfarenheter
Sillstuvad potatis, En rätt som subtilt kan serveras till mer profana födoämnen
Sillasnappen, Ett utmärkt verktyg för att skapa gamman på silly taberas

Allt om Sillfrämjandets husband, Sillprofeterna

En virtuell rockola som sprudlar av Sillprofeternas silly music
Sillprofeternas sillysong poesi och putslustigheter

Instruktioner över hur man kontaktar Sillfrämjandet


Necessära länkar man prompt inte kan vara utan

Sillfrämjandets parleur M

Matjeal arts
1, Kómbatteristiskt Samlingsnamn 2, Ism

1, Kampkonst framtagen af Sillprofeten för att avbesvärja ilskna medlemmar ur ASG (AntiSillGuerillan). Se fenböj, gälsprång mm
2. Agiterande konstart där sillen huserar i första rummet. Se ej "Sturm und drang"

Matjeal law
1, Delikat substantivum 2, Modus

1, Den lag som medelst ingredienser förmedlar slutgiltig smakflavorette tillhörande matjefillen.
2. Modus hvilket kan åberopas i särskilda fall.

Menyerna (även menüetterne)
Delikat substantivum

Inom Sillfrämjandets snäva domäner talas det ofta vitt och brett om de s.k. menüetterne, och då företrädelsevis BKmenün samt den, av alltför många gourmander världen över välrenommerade Julei-menün. En traditionell BKmenü består således av den famösa och, låtom oss ej skräda orden, oerhört välsmakande BKmackan i glatt sällskap med det stolta glaset Pommac alt. lättöl. När så turen kommer till Julei-menü, tillförplägas gärna den drejade skålen utaf sillstuvad potatis (städse tillagad i enpersonsformat, d.v.s. på blott en (1) kartoffel åt gången) samt den av så mången IOGT-NTO-renegat omdiskuterade sillasnapsen. Tilläggas bör också att glaseriet innehållande sillabit medelst enbärsbekryddning bör posteras i närhet av det förutsagda.

Mjölke
Avkommande subst.

Vätska, vit som mjölk, från hansill. Motsvarigheten till människokarlens vita sås, avgörande väsentligt för sillens fortlevnad. För att skapa sillagli krävfs ock rom från äggstinn sillko.

Märjamaa
Ort i Estland

Estsamhället där Sillprofetens kista föll i BK:s ägo. Ej att förväxla med Merunka som betyder persika på ett helt annat språk än farsi.


Välj begynnelsebokstav för att studera/ slå upp ord i det silly språket.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö