Sillfrämjandet logga
Sillfrämjandets officiella nätplats
Grattis till världens bästa besökVälkommen till Sillfrämjandet, här finner du även  nyheter

Förklaringen till Sillfrämjandets Existen
Sillprofeten - Myt eller verklighet?
En söt guide till att mästra det silly lingot

Hoppa direkt till SillaGillet, Sillfrämjandets forum

Några av de recept sillprofeten nedtecknat

BKmackan, den största av kulinariska erfarenheter
Sillstuvad potatis, En rätt som subtilt kan serveras till mer profana födoämnen
Sillasnappen, Ett utmärkt verktyg för att skapa gamman på silly taberas

Allt om Sillfrämjandets husband, Sillprofeterna

En virtuell rockola som sprudlar av Sillprofeternas silly music
Sillprofeternas sillysong poesi och putslustigheter

Instruktioner över hur man kontaktar Sillfrämjandet


Necessära länkar man prompt inte kan vara utan

Sillfrämjandets parleur S

Sillakick
Best. sillakicken, pl. Sillakickarne

Det i det närmaste narkotiska upprymdhetskänsla man erfar kort efter det att sillagaffeln lämnat sin ovärderliga gåva till sillkonsumentens abstinenta lekamen, varpå firrebitens högviskositiva enzymföreningar kortsluter intagarens tidigare känslor af exempelvis hunger, leda, depression, sadism etc. och omvandlar dessa till dovt sederande high voltage - emotions of extreme jolly good mood, vilket med andra ord betyder att sillätaren blir nöjd med vad han/hon just förtärt. I sällsynta fall kan vissa hallucinationer förekomma.
Se fig. 10

Sillaring
Best. Sillaringen, Pluralis Sillaringarne

Uppställning af SF:s medlemmar enligt Stonehengedruid-modellen. Sillaring påbjudes vid profetiska ceremonier, sillariter och diverse andra gamman. Medlemmar (minimum 5 stycken) står ack så tätt intill varann, bildandes en cirkulär form med enkom trång passage i cirkelns norra pol, avsedd för BKs eventuella entré/sorti.
Att som medlem i SF få för sig att bryta en Sillaring, är något styrelsen ser oblitt på. Slika fasoner utför man bara inte.
Se fig. 2


Sillasnaps
Best. Sillasnapset, Pluralis Sillasnapparna

Ett icke alltför oangenämt sätt att fira upp en Sillycon, eller för den delen, annan lämplig storhelg där skoj och gamman ingår. Ursprungligen uppfördes denna smått genialiska kreation till Julei-menün. Numera anses det på inget sätt oortodoxt att afnjuta SS när helst man anser det lämpligt.
Se fig. 4b

Sillgesäll
Kooperativt substantiv

Mycket nöjd, glad och själsligt tillfreds samt vördnadsfull och underdånig men ytterst hjälpsam och tillmötesgående undersåte i SF:s klubb och dess hierarki.

Sillosofi
Best. Sillosofin, Pluralis Sillosofierne

Sillosofi äro, som ordet skallrar om, läran om Sillen, dess livsbetingelser, dess mödor och vedermödor i en värld alltmer överrumplad av oljeutsläpp och andra anti-gamman såsom otäcka saker fabriker släppt ut.
En Sillosof är en lärd herde i Profetens tjänst som förmår ställa Sillen i samma tunna som människan, en så kallad Sillkoordinator. BK är två sådana.
Se fig. 3


Sillprofeten
Promulgerat egennamn

Avliden och gudomligt ansedd farbror vars ande fortfarande trålar genom Östersjön. Det är Hans bud och förordningar som ligger till grund för Sillfrämjandet och dess verksamhet.


Silly music
Best. Sillamusiquen

Det vedertagna samlingsnamnet för den musikaliska verksamhet som begagnas av Sillprofeterna. SIlly Music äro en i mången betydelse brokig sammansättning utaf de mest väsenskilda musikgenrerna, såsom dansant svängfunkeri, parant punkrock, fragrant marschmusik, intressant inferno-metal etc. etc.
Gemensamt för dessa stilarter äro dock att samtliga lovprisar och stigmatiserar sillen och dess matbordsliga parafilia.
Se fig. 7

Sillycon
Best. SillyConette, Pluralis SillyCon-Carnes

Viktig storhelg tillika kalas för medlemmar af SF då dessa på ett naturligt och otvingat sätt hafva tillträde till varandras erfarenheter, spritualitet samt lunchlådor. Sillycon blev genom BKs tolkning af Profetens ord en promulgation, vilket i praktiken betyder att var medlem måste närvara då slik festlighet annonseras.Välj begynnelsebokstav för att studera/ slå upp ord i det silly språket.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö