Sillfrämjandet logga
Sillfrämjandets officiella nätplats
Grattis till världens bästa besökVälkommen till Sillfrämjandet, här finner du även  nyheter

Förklaringen till Sillfrämjandets Existen
Sillprofeten - Myt eller verklighet?
En söt guide till att mästra det silly lingot

Hoppa direkt till SillaGillet, Sillfrämjandets forum

Några av de recept sillprofeten nedtecknat

BKmackan, den största av kulinariska erfarenheter
Sillstuvad potatis, En rätt som subtilt kan serveras till mer profana födoämnen
Sillasnappen, Ett utmärkt verktyg för att skapa gamman på silly taberas

Allt om Sillfrämjandets husband, Sillprofeterna

En virtuell rockola som sprudlar av Sillprofeternas silly music
Sillprofeternas sillysong poesi och putslustigheter

Instruktioner över hur man kontaktar Sillfrämjandet


Necessära länkar man prompt inte kan vara utan

Rapport från Sillagillet -05

De återsatte sillen blev fullfjällade sillgesäller.
De mästrade asillityn och sillastötningen, men vad gjorde lökaringen på BK-mackan? Läs allt om gillet 2005.

Det var en yster samling förväntansfulla gesäller som på den soligt behagliga lögardagen den 10 september styrde in sina fordon till BKjannes silly stuga utanför Loftahammar. Väl framme välkomnades de av Jannarna, för dagen iförda förstamunderingen, dvs GS-tröja och köksaförkläde.
Efter otvunget frotterande, vimmel och kontaktknytande, fann sig plötsligt de blivande fullvärdiga medlemmarna inuti BKjannes vågblåa folkabuss (eller var det måhända ett skepp?) på väg mot dagens första prövning…

Återsättandet/Vattaläggandet

BKjanne navigerade fram skutan till Gudingebadet där gesällerna ankrades till och snabbt ställdes upp i Sillaring ett halvt stenkast ifrån den för ritualen avsedda badbryggan. Med trygg och faderlig omsorg ledde Brygglotsen fram varje nervös gesäll till Glaserimästaren, som med lika varsam och förfinad finess handledde rituören i vad som komma skulle.
Och visst lyckades våra gesäller! Fem stycken prima sillafiléer kom den dagen att återföras till sitt rätta element och därmed var gesällernas första svårighet avklarad.
Återsättanderitualen avslutades med ett primalskrik inuti Sillaringen och samtliga deltagare kunde med glädje upptäcka att även campingens gäster uppmärksammade festligheterna.

BK-gesällprovet samt Bordläggandet

Tidsplaneringen låg fortfarande i fas då BK-trålaren ånyo puttrade backen upp till stugan. Nu strålade gesällerna av gamman, nöjda och lättade över att ha fullgjort den andra av dagens plikter (den första var ju att komma i tid för uppställningen). Medan BKjanne förberedde nästa prov ägnade sig åter deltagarna åt rekognosering, småprat samt sillanekdoter. Vad tiden led började ett av borden på gräsmattan fyllas av allt fler delikata ingredienser. Ett samlat mummel uppstod och många insåg nu att det var dags att stöka till en BK-macka.
Vacker var den synen då gesällerna artigt men bestämt cirkulerade längs bordet med den klara målsättningen att så precist som möjligt verkställa alla tiders köksastök.

Då alla ätenärer satt sig stilla vid bordet med sina smörgåsar framför sig började BK:s, senare väldigt omtalade, stenhårda bedömning av dessa. Med gaffel roterade Sillprofetens högra och vänstra hand över bordet, analyserade viskositet, bedömde salladsbladets placering, citronskivans nätthet, tomatens krökningsvinkel etc. Det allmäna domslutet blev att samtliga ätenärer hade lyckats även med detta uppdrag (bortsett från en något genant fadäs rörande en lökaring) och beröm gavs innan bordläggandet verkställdes.

Sill-SM

Efter bordläggandet utfördes allmän konsumtion och stämningen blev allt mer uppsluppen. Sillasnaps serverades, diskussioner fördes, skrattsalvor avlossades och inte minst, mången silla-och matjefille påspisades. Alla medätenärer tog del av varandras glaserier och det vore en underdrift att påstå att Hans Matjestät Proffen säkert smålog åt taberaset där uppe i det blå.
Då den pigga samlingen var mätt och belåten kunde dagens sista markering på lagordningen genomföras. Sillmästerskapen! Gesällerna delade kvickt upp sig i tre lag och började stretcha upp sina atletiska kroppshyddor. Första grenen: Asillity! Här gällde det att med varsam men ack så bestämd hand leda frigolitsillen över hinder och under tunnlar, härs och tvärs, baklänges och framledes på det att sillen skulle gå i mål på kortast möjliga tid men med största möjliga grace. En gren som visade sig vara knivigare än vad man kunde förletts att ana då sillen ibland kunde trilskas ganska rejält, i synnerhet vad gäller banans kanske mest kritiska fas, the tunnel of love. Det bör sägas att samtliga lag utförde grenen med stort engagemang och ackuratess.
Nästa gren: Sillstötning! Här gällde det att lägga största möjliga muskelstyrka i den explosiva föresatsen att stöta iväg en PET-container innehållande ett styck tomatsillfilé. BKjanne höll koll på att inga övertramp eller snedsteg utfördes medan BKjanne sprang skytteltrafik med måttbandet. Gesällerna visade prov på god kamp-och laganda och gjorde häpnadsväckande långa stötningar, allt till lekledarnas stora stolthet.
Sista grenen: Konstsill! Nu stundade mästerskapens mest estetiska gren. Inringade i en repkvadrat frambringades de mest behagfulla sillarörelserna till tonerna av valfri Sillprofeterna-hit. Anbefallda gracer var fenböj, gälsprång, z-kurva samt Den Gäckande Gäddan, en serie muskeltoningsövningar som få atleter tidigare har vågat sig på. De borde ha sett våra gesäller! Här utfördes rörelserna som om gesällerna hade fått dem inpräntade i jungfrusillen. Det fria programmet var även det fullständigt briljant!

Då det stod oavgjort mellan två lag efter avslutade grenar framtvingades en utslagsgivande gren. Kasta silversillen i Proffens mun! Rafflande var bara förnamnet, sillen gick gatlopp i vida bågar tills den slutligen fann sitt mål mellan Proffens ständigt malande käkar.

BKjanne vill tacka samtliga gesäller, numera fullvärdiga medlemmar i Sillfrämjandet, för en gammanfylld och glädjesprudlande heldag i Sillens tecken och i Profetens namn. Fler gillen skola komma, på detta må ni vara säkra. Slutligen vill vi påminna er om Sillprofetens visa ord: ”Det är härligt i fjällen”……


[Tillbaka till huvudsidan]


En ivrig BKJanne synar och hälsar de nya förväntansfulla sillgesällerna välkomna.


Kallerimling och sambo tillika BKJannes syster bereder upphetsat med noggrann hast årets gesällprov.


En mycket yster och gammanfylld gesäll , stolt uppvisandes en välavägd BK.


Ytterligare en likaledes sprudlande av entusiasm nöjd sillgesäll.


Men Kapten... Hvad föranleder utrycket på denna dystra nuna?


Med flinka fingrar navigerar systern sillen genom asillityns hårdföra underlag med styrman kallerimlings goda hjälp.


I Sillastötningen finns dessvärre icke stilpoäng att tillgå, vilket tyvärr denna promiskuösa stötning fick känna av. Trots det utropar vi "Inte långt men snyggt!"


Sista grenen ut i årets uppsättning av Sill-SM var konstsillen. Här ser vi ett fantastiskt öppningsmove av Martin och Kapten Haddock.


Här ser vi även den otroligt starka avslutningen till Proffens ära som föranleder ett omnämnade när nuet i framtid blir historia.